Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Intermed

Σήμερα θα σας μιλήσω για μια πολύ καλή εταιρία με πολύ αξιόλογα και καλής ποιότητας προιόντα.

Η Intermed ιδρύθηκε το 1996 από τον φαρμακοποιό Κλέωνα Τσέτη, ο οποίος οραματίστηκε μια νέα πρωτοπόρα παραγωγική βιομηχανία στο χώρο της υγείας που θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση των καθημερινών καθώς και των ειδικών καταστάσεων υγείας που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η Intermed S.A. έχει να επιδείξει μια συνεχή ανοδική πορεία, χάρη στα καινοτόμα δερμοκαλλυντικά, παραφαρμακευτικά και φαρμακευτικά της προϊόντα, τα οποία αναπτύχθηκαν με την καθοδήγηση του εμπνευσμένου ιδρυτή της, με αποτέλεσμα αυτής της επιτυχημένης πορείας την εγκαθίδρυση στην Ελληνική και Διεθνή αγορά Brands όπως τα Unisept, Chlorhexil, Eva, Reval κ.α.
Όραμα της INTERMED είναι η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάθεση καινοτόμων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία θα καλύπτουν τις καθημερινές, γενικές και ειδικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου
Για να το επιτύχει αυτό:
  • Στηρίζεται στους ανθρώπους της, οι οποίοι είναι η βάση για την επίτευξη των στόχων της.
  • Αναπτύσσει τα προϊόντα της συνδυάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιατρική και στην Κοσμετολογία με τη σύγχρονη φαρμακευτική τεχνολογία.
  • Παράγει τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες Αρχές Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP) χρησιμοποιώντας α’ ύλες φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας.
  • Εφαρμόζει πρότυπα ποιότητας (ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485) που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της
Ανεξάρτητη αέναη και βιώσιμη ανάπτυξη
Δημιουργία αξίας για τους πελάτες μας: Προϊόντα που να καλύπτουν τις γενικές και ειδικές ανάγκες τους, σε κόστος ανάλογο της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας.
Ανθρωποκεντρική προσέγγιση: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας και αξιοποίηση των εξωτερικών συνεργατών μας.
Περιβαλλοντική προστασία & κοινωνική υπευθυνότητα: Ανάπτυξη προϊόντων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και με σεβασμό στο περιβάλλον.
Προώθηση καινοτόμων προϊόντων & υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα: Καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας και υψηλής ποιότητας, με υποστήριξη από διευρυμένες και συνεχώς βελτιούμενες υπηρεσίες.
Αυτάρκεια πόρων & άριστη οικονομική διαχείριση: Αύξηση κύκλου εργασιών με στόχευση τις αγορές του εξωτερικού και αύξηση καθαρών κερδών προς όφελος όλων των stakeholders.
 
Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης αποτελεί ανεξάρτητο τομέα της INTERMED και συνεργάζεται άμεσα τόσο με το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου όσο και με το Τμήμα Παραγωγής καθώς έχει αναλάβει το δύσκολο έργο της υλοποίησης όλων των εμπνεύσεων για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων σύμφωνα με το Όραμα της.
Το Τμήμα διαιρείται σε 2 τμήματα:

Τμήμα Φαρμακευτικής και Καλλυντικής Τεχνολογίας

Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων καθώς και για τη βελτίωση των προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν, καθώς θεμελιώδης στόχος της INTERMED είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας της σε όλα τα τμήματα.

Τμήμα Εγκρίσεων

Το Τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την δημιουργία των απαραίτητων φακέλων που αφορούν την επιστημονική τεκμηρίωση των προϊόντων που αναπτύσσονται από τα Εργαστήρια της INTERMED ΑΒΕΕ. Παράλληλα σχεδιάζει, διοργανώνει και επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών μελετών που απαιτούνται, για την υποστήριξη των προϊόντων αυτών, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ανεξάρτητους φορείς στην Ευρώπη. Επιπλέον αυτό το Τμήμα παρακολουθεί όλες τις νέες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την INTERMED ΑΒΕΕ καθώς και τις καινοτομίες στη φαρμακευτική και κοσμητική τεχνολογία, διασφαλίζοντας έτσι ότι η INTERMED ΑΒΕΕ  βρίσκεται στη πρώτη γραμμή της βιομηχανικής ανάπτυξης.

Οργάνωση και εξέλιξη


Τα κεντρικά γραφεία και η έδρα της εταιρείας βρίσκονται στην Κάτω Κηφισιά,  σε ένα σύγχρονο κτιριακό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 17.000 m2, λίγα μόλις χιλιόμετρα βόρεια από την Αθήνα.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από:
  • Γραφεία Διοίκησης & Εργαστήρια 8.000 m2
  • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 4.000 m2
  • Αποθήκη Ετοίμων Προϊόντων 2.000 m2
  • Λοιπές Αποθηκευτικές Μονάδες 3.000 m2

Δέσμευση στο κοινωνικό σύνολο

Η INTERMED S.A., αναγνωρίζοντας την ευθύνη που φέρει απέναντι στη φύση, τη κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές, δρα βάση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για τη διατήρηση και επέκταση της κοινωνικής της προσφοράς.
Σεβόμενοι τις αρχές και τις  αξίες  που  χαρακτηρίζουν τον  πολιτισμό  μας, πραγματοποιούμε ενέργειες με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής, προφυλάσσοντας πάντα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το ήθος, τις ίσες ευκαιρίες. Ενδυναμώνουμε την εταιρική μας κουλτούρα. Προάγουμε  την ατομική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μέσω αποδοτικότερων διαδικασιών και συνεχούς εκπαίδευσης. Ενημερώνουμε το ευρύ κοινό για θέματα υγείας.  Υποστηρίζουμε ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικές κοινότητες και μη κερδοσκοπικούς φορείς, προάγοντας την κοινή ωφέλεια. 
Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης  αναπτύσσουμε τις δυναμικές πρωτοβουλίες του μέλλοντος με οδηγό τρείς θεμελιώδεις Αρχές (Ευθυγράμμιση, Ενσωμάτωση, Συμμετοχικότητα) και τέσσερις «Άξονες Ευθύνης»:

• Πρόσβαση στη Θεραπεία & Ποιότητα Ζωής
• Περιβαλλοντική Διαχείριση & Αειφόρος Ανάπτυξη
• Αλληλεγγύη & Εθελοντισμός
• Ηθικό επιχειρείν

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Άμεση προτεραιότητα μας είναι η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάθεση φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών  και  δερμοκαλλυντικών  προϊόντων  προστιθέμενης  αξίας, που θα απαλλάξουν τους συνανθρώπους μας από ασθένειες και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής τους.
Σύμφωνα με το πλάνο της εταιρικής μας αποστολής, αναλαμβάνουμε δράση σε τρεις τομείς :
Έρευνα & Ανάπτυξη. Απευθυνόμενοι  στον  σύγχρονο άνθρωπο,  ερευνούμε  και  αναπτύσσουμε  πρωτοποριακά  προϊόντα  συνδυάζοντας τις  τελευταίες  εξελίξεις στην Ιατρική και στην Κοσμετολογία με τη σύγχρονη φαρμακευτική τεχνολογία. Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ενδυναμώνουμε τις συνεργασίες των ερευνητών επιστημόνων μας με ομολόγους τους, προσδοκώντας πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Εξασφάλιση πρόσβασης σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. Είτε μέσω πρωτοβουλιών, είτε συνεργαζόμενοι με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,  φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε ότι, σε φυσικές καταστροφές, οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές αναταράξεις, οι συνάνθρωποί μας θα έχουν πρόσβαση σε φάρμακα και περίθαλψη.
Προαγωγή της ενημέρωσης του κοινού. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε διαρκώς το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε, παρέχοντας ενημέρωση για θέματα υγείας (όπως ειδικές παθήσεις και λοιμώξεις), και εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα πάνω στους τρόπους  αντιμετώπισης των πασχόντων.
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η διοίκηση της INTERMED S.A.  δεσμεύεται, μέσω της Περιβαλλοντικής της πολιτικής για τη διεξαγωγή όλων των δραστηριοτήτων της με γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον,  την πρόληψη της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την απόλυτη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία και τη συνεχή βελτίωση σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων η εταιρεία εφαρμόζει επιτυχώς από το 2006 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004.
Η εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση και τον πλήρη έλεγχο των περιβαλλοντικών πλευρών της εταιρείας, την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, των φυσικών πόρων,  της παραγωγής και διαχείρισης απορριμμάτων.
Επιπλέον, μέσω της διαδικασίας συνεχούς εκπαίδευσης διασφαλίζεται η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα όπως η οικονομία το νερό, η ενέργεια, η ανακύκλωση απορριμμάτων και μπαταριών.  Η εταιρεία θεωρεί πολύ σημαντική την προαγωγή της ατομικής συνείδησης σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης και πέραν του εργασιακού χώρου.
3. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΕΘΕΝΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ  ΑΓΑΠΗΣ
Σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας,  η INTERMED S.A. προσφέρει την αρωγή της, μέσω εντατικοποιημένων δράσεων για την ενίσχυση και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Βασική επιδίωξη η ανακούφιση συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, και οι οποίοι δικαιούνται μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η Διοίκηση της INTERMED S.A. προβαίνει σε ενέργειες με στόχο την εξεύρεση λύσης σε προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο Φορέων και Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεσμευόμενη πως θα βρίσκεται στο πλευρό τους καθώς οι δύσκολες καθημερινές συνθήκες που όλοι βιώνουμε απαιτούν ευαισθητοποίηση, συστηματική στήριξη και παρουσία.
Συνεργάτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, συνδράμουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους τις Δράσεις Αγάπης, κάνοντας πράξη την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Φαρμακοβιομηχανίας.
4. ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Έχοντας ενστερνιστεί την αναγκαιότητα για Κοινωνική Υπευθυνότητα,  η INTERMED S.A. στηρίζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και της ηθικής επιχειρηματικότητας,  συνδέοντάς  τες  άμεσα με τη  στρατηγική  και  την  κουλτούρα της.  
Απόλυτη προτεραιότητά για εμάς αποτελεί η βελτίωση της υγείας των ασθενών. Επικεντρώνουμε στην ανάπτυξη νέων ιδεών, ώστε να προσφέρουμε στην κοινωνία ασφαλή και καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Προασπίζουμε την πνευματική ιδιοκτησία. Διατηρούμε ξεκάθαρη στάση απέναντι σε θέματα βιοηθικής. Αγωνιζόμαστε για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών και ευρύτερων εταίρων μας. Παρέχουμε επιστημονική ενημέρωση υψηλών απαιτήσεων. Διατηρούμε το μεταξύ μας  διάλογο, χωρίς αποκλεισμούς νοοτροπίας. Στεκόμαστε απέναντι σε αθέμιτες ή ανήθικες συνθήκες εργασίας.
 Σεβόμενη τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, η Φαρμακοβιομηχανία INTERMED S.A. προσφέρει την αρωγή της, μέσω εντατικοποιημένων δράσεων για την ενίσχυση και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  Βασική επιδίωξη η ανακούφιση συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, και οι οποίοι δικαιούνται μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η Διοίκηση της INTERMED S.A. προβαίνει σε ενέργειες με στόχο την εξεύρεση λύσης σε προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο Φορέων και Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεσμευόμενη πως θα βρίσκεται στο πλευρό τους καθώς οι δύσκολες καθημερινές συνθήκες που όλοι βιώνουμε απαιτούν ευαισθητοποίηση, συστηματική στήριξη και παρουσία.
Συνεργάτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, συνδράμουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους τις Δράσεις Αγάπης, κάνοντας πράξη την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Φαρμακοβιομηχανίας.

Σύλλογος «ΣΤΟΡΓΗ»,  Θεσσαλονίκη,  4  Ιουνίου 2014

Στα πλαίσια των Δράσεων Αγάπης για ενίσχυση και στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η Φαρμακοβιομηχανία INTERMED S.A., πάντα συνεπής σε τέτοιου είδους προσκλήσεις,  έγινε μια εκ των χορηγών της εκδήλωσης “SUMMER PARTY για τα παιδιά της ΣΤΟΡΓΗΣ”, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 4 Ιουνίου 2014, υποστηρίζοντας έτσι το πολύτιμο έργο του Συλλόγου Φίλων Καρκινοπαθών Παιδιών «ΣΤΟΡΓΗ».


ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», Θεσσαλονίκη,  4 Ιουνίου 2014

Το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» που παρέχει φροντίδα σε ορφανά, εγκαταλελειμμένα και κακοποιημένα βρέφη και παιδιά, επισκέφθηκαν στις 4 Ιουνίου 2014  στην Θεσσαλονίκη εργαζόμενοι της Φαρμακοβιομηχανίας ΙΝΤERMED S.A. στο πλαίσιο των Δράσεων Αγάπης  προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  Θέλοντας να συνδράμει στη αξιόλογη προσπάθεια του Ιδρύματος για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης,  η  INTERMED  S.A.  ανακαίνισε  και  εξόπλισε πλήρως  το δωμάτιο στο οποίο διαμένουν τα μεγαλύτερα παιδιά, προσφέροντάς τους έτσι ένα ευχάριστο περιβάλλον.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, Φίλυρο  Θεσσαλονίκης,  5 Ιουνίου 2014

Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» στο Φίλυρο που παρέχει φροντίδα, μόρφωση, στέγη και ψυχολογική στήριξη σε ορφανά, εγκαταλελειμμένα και κακοποιημένα παιδιά, επισκέφθηκαν στις 5 Ιουνίου 2014  στην Θεσσαλονίκη εργαζόμενοι της εταιρείας ΙΝΤERMED S.A.  στο πλαίσιο των Δράσεων Αγάπης για την ενίσχυση και τη στήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν πραγματική ανάγκη.  Κατά τη συνάντηση με την Αντιπρόεδρο κα Λαγγούση – Παράσχου  ξεναγήθηκαν  στα 8 σπίτια του Ελληνικού Παιδικού Χωριού, όπου τα παιδιά αναθρέφονται κατά το πρότυπο της οικογένειας, και έτσι δεν ενισχύεται η ιδρυματική συμπεριφορά.Ορφανοτροφείο ΜΕΛΙΣΣΑ,  Θεσσαλονίκη,  5 Ιουνίου 2014

Το βραβευμένο,  από την Ακαδημία Αθηνών,  Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»,  που λειτουργεί ως Στέγη Περίθαλψης και Φροντίδας ορφανών και άπορων κοριτσιών, επισκέφθηκαν στις 5 Ιουνίου 2014  εργαζόμενοι της εταιρείας INTERMED S.A.,  στο πλαίσιο των  Δράσεων Αγάπης  για  την ενίσχυση και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.  Κατά  τη συνάντηση με την Διευθύντρια κα Μαύρου,  είχαν  την ευκαιρία να ενημερωθούν  για το  έργο που συντελείται,  τα  εμπόδια  που  το  δυσχεραίνουν,  για  τα  όνειρα  των κοριτσιών,  την  διαδικασία  ένταξης  στην  κοινωνία  μετά  την ενηλικίωση,   την  σπουδαιότητα  της  αναδοχής.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ  «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ»,  Ιούνιος 2014

Στο πλαίσιο των Δράσεων Αγάπης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,  η Φαρμακοβιομηχανία INTERMED S.A. στήριξε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ», παρέχοντας απευθείας βοήθεια σε οικογένειες που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη.  Η προσφορά μέσω του «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ» βασίζεται όχι μόνο στην υλική βοήθεια,  αλλά και στην προσφορά υπηρεσιών και εθελοντισμού. Μπορεί κάποιος να μοιραστεί υλικά όπως φάρμακα, τρόφιμα, βιβλία αλλά και υπηρεσίες όπως ιατρικές  εξετάσεις, μαθήματα, επισκευές κατοικιών, ψυχολογική υποστήριξη, ακόμα και μία αγκαλιά που κάποιος έχει ανάγκη. (www.moirazomai.gr)


ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ, Πάτρα, 26 Ιουνίου 2014

Το ίδρυμα του Φιλανθρωπικού Σωματίου «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ (Γαλήνη Αναπήρων Παιδιών)» που περιθάλπει  παιδιά με βαριές νοητικές και σωματικές αναπηρίες, επισκέφθηκαν στις 26 Ιουνίου 2014  στην  Πάτρα  εργαζόμενοι της εταιρείας  INTERMED S.A.,  στο πλαίσιο των  Δράσεων Αγάπης  προς  ευπαθείς  κοινωνικές ομάδες που έχουν άμεση ανάγκη για στήριξη. H προσφορά της εταιρείας στοχεύει στην ενίσχυση του αγώνα  των υπευθύνων του Ιδρύματος  για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των 65  τροφίμων  του,  κάποιοι  εκ  των  οποίων  συμμετείχαν  και στη  γιορτή που διοργανώθηκε προς τιμήν τους.ΜΕΡΙΜΝΑ, Πάτρα, 27 Ιουνίου 2014

Το Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ», που αποτελεί  έναν από τους πρώτους επιστημονικούς χώρους στην Ελλάδα για άτομα με νοητική υστέρηση, επισκέφηκαν στις 27 Ιουνίου 2014 στη Πάτρα εργαζόμενοι της εταιρείας ΙΝΤERMED S.A. στο πλαίσιο των Δράσεων Αγάπης  προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  Κατά τη συνάντηση με την Πρόεδρο κα Άννα Σπηλιωτακάρα – Ρηγοπούλου  ενημερώθηκαν για τον σκοπό του κέντρου που είναι η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων (παιδιών και νέων) που παρουσιάζουν νοητική  αναπηρία.  Η ενίσχυση που προσφέρθηκε  στοχεύει στη  βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των οικότροφων.


ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ,  Πάτρα,  27 Ιουνίου 2014

Το νέο κτίριο του Αντωνοπούλειου Ιδρύματος, που θα λειτουργήσει ως Ξενώνας Φιλοξενίας και Κέντρο Απασχόλησης παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, επισκέφθηκαν στις 27 Ιουνίου 2014 στην Πάτρα εργαζόμενοι της εταιρείας INTERMED S.A., στο πλαίσιο των Δράσεων Αγάπης για ενίσχυση και στήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν πραγματική ανάγκη. Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο κ.Αντωνόπουλο Ανδρέα, Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενημερώθηκαν για το αξιέπαινο έργο του Ιδρύματος και το όραμα για ακόμα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με νοητική στέρηση. Θέλοντας να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή, η εταιρεία εξόπλισε πλήρως την κεντρική αίθουσα απασχόλησης, στην οποία θα μπορούν να φιλοξενούνται καθημερινά έως και 20 άτομα.

 Αναγνώριση της πορείας
Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε το πρώτο βήμα της INTERMED S.A. στο ταξίδι προς την Επιχειρηματική Αριστεία, με την επιτυχή συμμετοχή της στα Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας-EFQM και ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ». Πιο συγκεκριμένα η επιτυχία στα προγράμματα «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία-Committed to Excellence in Europe» και «Υιοθέτηση των Αρχών της Επιχειρηματικής Αριστείας» κατατάσσει την INTERMED ΑΒΕΕ στην ομάδα των διακεκριμένων Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων και Οργανισμών που πέτυχαν στο 1Ο Επίπεδο της Επιχειρηματικής Αριστείας.

Για περισσότερους από πέντε μήνες οι εργαζόμενοι της INTERMED S.A. συμμετείχαν με προσήλωση, ενθουσιασμό και ομαδικότητα στα έργα που υλοποιήθηκαν για τη δημιουργία πάθους και δέσμευσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών σε νευραλγικούς λειτουργικούς τομείς του οργανισμού. Όραμα μας είναι η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διάθεση φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας που θα καλύπτουν τις καθημερινές γενικές και ειδικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Με συναίσθηση επομένως της κοινωνικής ευθύνης που φέρουν οι ενέργειές μας δεσμευθήκαμε να κατευθύνουμε με τρόπο συστηματικό και συνεχή τις δυνάμεις μας προς την επίτευξη διαρκώς υψηλότερων επιπέδων Αριστείας κινητοποιώντας και ενθαρρύνοντας όλους τους Συμμέτοχους (stakeholders) σε μια προσπάθεια διαρκούς προόδου και ωριμότητας.

Η Επιχειρηματική Αριστεία για μας αναλύεται στην επίτευξη δυναμικών αποτελεσμάτων, στην τήρηση ενός ηγετικού προφίλ που να εμπνέει, να καθοδηγεί και να κατευθύνει τους ανθρώπους μας σε συγκεκριμένους στόχους , καθώς και στην παροχή σε αυτούς εφοδίων συνεχούς προσωπικής εξέλιξης ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στη δημιουργία αξίας τόσο για τον οργανισμό όσο και για τους πελάτες μας και το ευρύτερο σύνολο. Είναι μια διαδικασία διαδραστική και αδιάκοπη, στην οποία με την κινητοποίηση που μας προσφέρει η συμμετοχή μας στους θεσμούς των Επιπέδων Επιχειρηματικής Αριστείας-EFQM και ΕΕΔΕ «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» επενδύουμε στη συνεχή μας βελτίωση με ενθουσιασμό και υψηλότερες μελλοντικές προσδοκίες.
Έχουμε δεσμευθεί. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου